Esglèsia de Sant Martí

Sant Martí de Granera és l'església parroquial romànica del poble

És una església d'una sola nau amb coberta de dues aigües, de planta rectangular. La façana, encarada a ponent, té l'entrada tapiada. El parament és de grans carreus de pedra. Corona el conjunt una gran espadanya-campanar amb coberta de quatre vents. L'entrada actual es fa pel mur sud. A la llinda d'aquest accés es pot llegir: "dia 24 de març de 1774. Alabat sia el Sagrat Cor de Jesús". Té afegides al costat sud la rectoria (segle XVIII) i altres dependències (cases consistorials i habitatges).

L’església se Sant Martí és ja citada el 1040 en un document de Sant Benet de Bages, i se’n torna a fer referència el 1068, entre les possessions que tenia aquell monestir benedictí a la zona. 
Al segle XIII fou refeta en l’estructura que encara es conserva actualment, tot i que algunes parts, com l’absis, romanen mig amagats per les construccions que s’hi afegiren posteriorment. 
El 1357 hi consten les advo-cacions, cadascuna en el seu altar, de sant Martí, santa Maria i sant Bartomeu, a les quals foren afegides el 1613 les del Roser i de sant Isidre. El 1774 fou tancada la porta original, romànica, a la façana de ponent, i s’obrí la portalada barroca actual. En la reforma barroca, s’afegiren a l’interior elements pertanyents a aquell estil artístic.
El nucli original del segle XIII és pràcticament imperceptible a causa de les reformes posteriors. Conserva la nau romànica, ampliada amb altars laterals i l'absis, tapiat internament però visible des de dins de l'ajuntament. L'absis té un fris d'arcuacions llombardes, bé que tardanes i ben tallades, es veu sobrepujat. Cal entrar a l'ajuntament i és visible des de les golfes. 
L’espadanya convertida en torre damunt del primer tram de la nau també correspon a les modificacions fetes el s. XX. El retaule barroc fou cremat durant la guerra civil.

Plaça de l'església s/n - 08183 Granera
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 06.04.2017 | 15:27