Projecte instal·lació observatoris recolonització d'un territori d'àliga cuabarrada

Dijous, 6 d'abril de 2017 a les 11:50

Projecte d'actuació d'interès públic en sòl no urbanitzable, per a la instal·lació d'observatoris eventuals d'un territori d'aliga cuabarrada 

L'Assemblea Veïnal de l'Ajuntament de Granera, en sessió de data 1/4/2017, va acordar sotmetre a informació pública el projecte d'actuació d'interès públic en sòl no urbanitzable, per a la instal·lació d'observatoris eventuals d'un territori d'àliga cuabarrada al terme municipal de Granera, pel termini  d'un mes, a comptar des de l'endemà de la última publicació de l'anuncia al BOP i a la web municipal, durant el qual podrà ser examinada en les oficines d'aquest Ajuntament i a la web municipal, per formular les al·legacions de s'estimi pertinents.

Darrera actualització: 06.04.2017 | 12:37